Slovenská 69, Prešov

+421 908 377 388

tradereal@tradereal.sk

TRADE REAL, s.r.o.
zap. v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vl. č. 24800/P, oddiel Sro

Sídlo: Záhradná 83/3, 082 16 Záhradné

Realitná kancelária: Slovenská 69, 080 01 Prešov /budova Boreal, oproti veľkému parkovisku, 2. poschodie/

IČO: 46296590
DIČ: 2023318550
IČ DPH: nie je platca DPH
IBAN:SK28 1100 0000 0029 2486 1176

Konateľ:  Ing. Dušan Palša
Tel.: 0908 377 388
Email: tradereal@tradereal.sk